Reklamační řád

Obchod A-koupelny poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Elektronický obchod a-kludi.cz se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Veškeré možné závady posoudí specializovaný technik na předem sjednané schůzce. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady servisním technikem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zařízení
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

 

Délka záruky

Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v záručním listu k produktu. U výrobků s datem výroby do 31.12.2002 může být poskytována zkrácená záruční lhůta (Zákon č. 136/2002 Sb) oproti standardní záruční lhůtě 2 roky. Objednávkou zboží se záruční lhůtou kratší než 2 roky zákazník potvrzuje, že byl o záruční lhůtě informován a že s ní souhlasí.

 

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zasílku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinnen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištených závadách neprodleně informovat prodávajícího.

 

Místo uplatnění reklamace a kontaktní osoba

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušeného výrobku. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy A-koupelny Tomáš Novák, Mánesova 2963, 440 01 Louny. V případě reklamací nás můžete kontaktovat: reklamace@a-kludi.cz

 

Způsob uplatnění reklamace

Při zaslání zboží v záruční době k reklamaci (např. poštou) do naší firmy A-koupelny sklad, Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny, je nezbytně nutné uvést na zásilce reklamační číslo RČ. O přidělení reklamačního čísla si můžete zažádat zasláním zprávy na e-mail adresu reklamace@a-kludi.cz se subjektem zprávy "Žádost a RČ". V žádosti o přidělení reklamačního čísla RČ je nutné uvést:

  • číslo faktury s prodejem reklamovaného zboží
  • název reklamovaného zboží
  • podrobný popis závady

Následně Vám bude zpětně na Váš e-mail zasláno přidělené reklamační číslo. Přiděleným RČ viditelně označte balík se zbožím k reklamaci a ten zašlete na adresu podle pokynů v bodě Místo uplatnění reklamace reklamačního řádu.

Reklamační číslo Vám bude zasláno do 1 pracovního dne od přijetí žádosti. Pokud nemáte e-mail, lze RČ přidělit telefonicky. Přidělené reklamační číslo si uschovejte a v případě dotazů na stav vyřízení reklamace vždy uvádějte toto RČ.

Důležité: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE a přiděleným reklamačním číslem RČ, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

  • doklad o nákup zboží (faktura)
  • záruční list
  • popis závady

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, zdroje, příslušenství, manuály, atd.), nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.

 

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím výřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno.

 

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.